Samtal

Seminarier och panelsamtal kräver mycket av arrangörerna, och det finns många fallgropar att trilla ner i. Då är det bra att kunna få stöd av någon som gjort det förut.

Om ett samtal ska bli bra behöver syftet vara tydligt. De medverkande ska vara lagom många och avspegla olika perspektiv så det blir en dynamik i diskussionen och ämnet blir brett belyst. Samtalsledaren bör vara åhörarnas ombud och föra samtalet framåt.

Peter Gustavsson har en lång erfarenhet av att leda samtal och kan vara ett stöd såväl i planeringsprocessen som vid genomförandet.

För att ett panelsamtal ska bli bra behövs en kunnig samtalsledare som står på åhörarnas sida. Bilden är från samtalet ”Hur räddas biblioteken?” på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2019.

Peter är proffsig, kunnig och finner sig i stunden oavsett sammanhang. Boka honom som samtalsledare, poet eller föreläsare i dag!

THOR RUTGERSSON, FÖRFATTARE