Poesi

I det poetiska språket kan tankar och känslor uttryckas i en koncentrerad form som ger den mänskliga hjärnan rika möjligheter till associationer.

Peter Gustavsson debuterade som poet 2019 och har hittills utkommit med två diktsamlingar (se nedan). Han är ofta förekommande på scener som Stockholm Poet Society och Uppsala Poetry Slam. En tredje diktsamling planeras utkomma under 2022-23.

Under halvåret innan pandemin genomförde Peter ett trettiotal poesiläsningar för bibliotek, studieförbund och andra kulturarrangörer. Under våren 2022 genomför han återigen poesiläsningar live på scen – ofta som kulturinslag på årsmöten.

Klicka här för att beställa Peters böcker.

Solen smeker mitt sommarskinn
till morgonkaffe på stilla stugaltan
medan världen rasar samman
i min smartphone.


Väderlekens växlingar utgör versmåttet för lyrikverket De tio årstiderna (2019). Livets återkomst, blomning, vissnande och nedfrysning utgör ramen för en lågmäld poetisk vandring genom längtan, inställda uppror och den svåra konsten att leva tillsammans. Genom de trettio dikterna löper en reflektion om existensens förutsättningar i människans tidsålder – antropocen.

Du föddes i vitsippans tid
du dog i vitsippans tid
våren då viruset kom.
Du ska få vila bland vitsipporna
efter din stund på jorden.

Förlusten av fadern till coronaviruset får Peter Gustavsson att utforska sina inre landskap. Läsaren får följa med under avskedets stund, men också i gestaltningar av de norrländska rötterna och den pandemi som håller en värld i fasa. I Det sista andetaget (2020) kan läsaren känna igen poetens naturlyrik och samtidspoesi, men också ett nytt tilltal i dialogen med den bortgångne fadern.

Trots att världen ser ut som den gör idag, mynnar hela diktsamlingen ut i ett slags hopp och optimism. Konkretion, tydlighet och enkelhet är Gustavssons signa som poet.

Kulturmagasinet Opulens