Analys

Hur fungerar din organisation? Vilka är dess styrkor och svagheter, och vilka omvärldsförändringar kommer att påverka den? Hur ska ni möta framtiden?

Digitalisering, polarisering och en växande hotbild mot demokratin. Och samtidigt ett starkt engagemang för klimatet och för att minska sociala klyftor.

Samhället är i snabb förändring. Ska folkrörelsedemokratin överleva och utvecklas behöver den ideella sektorn förstå vad som sker – och inse sina egna unika styrkor.

Alla organisationer behöver stanna upp då och då, och analysera var man befinner sig och vart man vill framåt. Någon som ser på organisationen med nya ögon, och kan vara motor i en utvecklingsprocess.

  • Peter Gustavsson har lång erfarenhet av ledande uppdrag inom organisationsliv och politik.
  • Peter är filosofie magister i ekonomisk historia och filosofie kandidat i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet, se Academia för hans akademiska publikationer.
  • Peter har under ett flertal år arbetat med omvärldsanalys och organisationsutveckling för Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Han har bland annat ansvarat för framtagandet av strategiska framtidsdokument, där en viktig del varit hoten mot folkrörelsedemokratin och hur folkbildningen kan utgöra demokratins självförsvar.