Med samhällsförändring i fokus

Peter Gustavsson är ledarskribent i Aftonbladet och redaktör för Tidningen Rörelsen.

Vad behöver du och din organisation?

  • Inkluderande samtalsledare som ser till att panelsamtalet eller det digitala mötet kan genomföras på det sätt arrangören önskar?
  • Inspirerande omvärldsspaning på konferensen?
  • Kunnig medverkan på utbildningen om ämnen som arbetarrörelsens historia, ideologi eller en politisk sakfråga?
  • Kvalificerad genomgång av strategiska dokument för att bli tydligare om vad organisationen vill och vad som är vägen framåt?
  • Mentor- och samtalsstöd för att utvecklas som beslutsfattare eller få vägledning i svåra situationer?
  • Poetiskt kulturinslag på kick-offen eller årsmötet?
  • Stöd med att skriva/redigera debattartikeln, styrdokumentet eller verksamhetsberättelsen?
Klicka för att spana i Peter Gustavssons texter i Aftonbladet.

Peter är en uppskattad folkbildare, samtalsledare och skribent med stor erfarenhet av organisations- och samhällsförändring. Välkommen att ta kontakt om kortare och längre uppdrag kring exempelvis:

Peter Gustavsson är medlem i Sveriges Författarförbund och tillämpar förbundets rekommendationer i samband med uppdrag.

För pressbilder på Peter Gustavsson: Ladda ner bild här. Var vänlig uppge fotograf Klas-Herman Lundgren.

Progressiv samhällsförändring förutsätter trygghet i vart man kommer ifrån.
Bilden från första maj i Uppsala 2017 är tagen av Klas-Herman Lundgren.