Ledarskap

En folkrörelse är en rörelse i människors hjärtan – en idé snarare än en organisation.

Denna syn på ledarskap och organisation kommer från P O Enqvists bok Lewis resa. Den sammanfattar på ett bra sätt Peter Gustavssons syn på ledarskap, som är starkt inspirerad av Barbro Mellberg.

För att vara framgångsrik i att leda en idéburen organisation, gäller det att ständigt omsätta idén i praktiken och även vara beredd att ständigt ompröva och utveckla arbetssättet för att bättre kunna förverkliga organisationens syfte.

Varje ledare behöver stöd i sin utveckling, gärna i form av en mentor eller coach som har erfarenheter att ösa ur från liknande roller.

Ledarskap är inte alltid enkelt. Bilden från ett regnigt första maj i Uppsala 2015 är tagen av Klas-Herman Lundgren.