Bilda

Arbetarrörelsen kommer ur en idétradition med djupa rötter. För att vara framgångsrik i att förändra framtiden behöver medlemmar och företrädare bottna i denna idétradition.

Med en lång och bred erfarenhet från folkrörelser i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet kan Peter Gustavsson leda och medverka i bildningsinitiativ av olika slag. Det kan handla om enskilda föreläsningar såväl som längre utbildningspass och processledning.

Peter Gustavsson har en lång erfarenhet av att utveckla studieverksamhet. Bilden är från Socialdemokraterna och ABFs gemensamma studieupptakt 2014. Foto: Ulrik Larsson.

Några förslag till titlar för föreläsningar och utbildningspass:

 • Vad vilja Socialdemokraterna? – De socialdemokratiska idéerna är tidlösa, men sättet att genomföra dem påverkas av samtidens förutsättningar. Vad kan några av de centrala händelserna i arbetarrörelsens historia lära oss som är aktiva idag?
 • Kan dödläget brytas? – Socialdemokratins väljarstöd har fallit i decennier – i hela Europa. Vad kan vi lära av socialdemokratins nedgång och högerextremismens frammarsch, och vad är vägen framåt?
 • Pandemiparadoxen – Pandemin blottlade många fel och brister i samhället. Vad kan vi lära oss av hur Sverige och andra länder hanterat pandemin och hur går vi vidare?
 • Allas rätt att utöva och uppleva kultur – Vad är grunderna för kulturpolitiken? Hur skapas förutsättningar för att skapa, och för att ta del av vad andra skapar? Hur kan kulturpolitiken bidra till att stärka tilliten?
 • Människan har inte rötter, hon har fötter – Så länge människor funnits har vi förflyttat oss mellan platser. Sverige var ett utvandrarland innan vi blev ett invandrarland. Vad gör migrationen med människan, och hur förebygger man de konflikter migrationen skapar?
 • Arbetarrörelsen i människors hjärtan – En folkrörelse är en rörelse i människors hjärtan – en idé snarare än en organisation – menade P O Enqvist. Hur tillämpar man den tanken, och hur engagerar man människor för förändring? Vad kan vi lära oss av framgångsrika exempel då och nu, i när och fjärran?
 • Förändringens tid är nu – Hur kan etablerade organisationer få nytt liv och relevans? Vilka är svårigheterna och hindren på vägen? Hur blir organisationen en spegelbild av det samhälle vi vill skapa, snarare än av det samhälle vi lever i?
Peter Gustavsson var redaktör för Röda Sångboken (2014). Foto: Maria Gauffin Röjestål.

Värt att veta:

 • Peter Gustavsson var med och byggde upp Socialdemokraternas studieportal och partiets första nationella studieplan på lång tid.
 • Han har varit ansvarig för uppbyggnad och utveckling av utbildningssatsningar som Nordenskolan och Wigforssakademin.
 • Peter är filosofie magister i ekonomisk historia och filosofie kandidat i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet med fokus på socialdemokratins idéutveckling under 1900-talet, se Academia för hans akademiska publikationer.
 • Han var även redaktör för Röda Sångboken och har hållit många uppskattade föreläsningar kring arbetarrörelsens sångtradition.